Kolesistektomi /Safra Kesesi Ameliyatları Cerrahi Onamı

LAPAROSKOPİK (KAPALI) ve AÇIK KOLESİSTEKTOMİ (SAFRA KESESİNİN ALINMASI AMELİYATI) AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU YAPILACAK AMELİYATIN ADI : Laparoskopik Kolesistektomi (kapalı) veya açık kolesistektomi, Safra yolu girişimi AMELİYATIN TIBBİ GEREKÇESİ (ENDİKASYONU) : Safra kesesinde taş,  Akut (ani)  taşlı safra kesesi iltihabı Kronik taşlı safra kesesi iltihabı Taşsız safra kesesi iltihabı                 Safra kesesinde polip Diğer:…………………………………………………………   SAFRA YOLU GIRISIMI GEREKCESI: Ameliyattan önce veya ameliyat sırasında ana safra yolunda taş veya tıkanıklık saptanırsa safra yolunun ameliyatla açılarak incelenmesi, gerekirse safra yollarının ilaçlı (kontrastlı) filminin çekilmesi ve safra yollarında safra akışının sağlanması için T-tüp konulması, safra kanalının barsağa bağlanması (koledokoduodenostomi / koledokojejunostomi/sfinkterotomi, sfinkteroplasti gibi) ameliyatı yapılması gerekebilir. Önerilebilecek başka tedaviler:

 1. kolesistostomi (safra kesesinin küçük bir ameliyatla vaya direk ciltten iğne ve/ veya kateter ile boşaltılması (kesin tedavi sağlamaz, geçici tedavidir, ileri yaş ve ek hastalıkları olanlarda geçici olarak önerilebilir.

 

 1. ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) (ağızdan endoskop borusuyla girilerek alttan ana safra kanalına ulaşılması, görüntülenmesi ve işlem yapılması): Ana safra kanalının incelenmesi gereken yukarıda belirtilen durumlarda

ERCP yapılabilir. Safra kesesi alınması ameliyatı yerine geçmez.   TEDAVİ EDİLMEZSE KARŞILAŞILABİLECEK DURUMLAR:   Safra kesesi taşı:   Safra kesesinin ameliyatla alınması gerekçesi eğer safra kesesinin taşlı iltihabı ise yemeklerle ilişkili olan ağrı, hazımsızlık, mide yanmaları gibi belirtileri olur.  Tekrarlayan safra kesesi iltihabı atakları olabilir.   Ani iltihaplar (Akut kolesistit):   Akut kolesistit taşlı veya taşsız olabilir.  Bazı hastalarda uygun durumda önce antibiyotik verilerek ve hastaneye yatırılarak hasta birkaç gün tedavi edilebilir. Bu tedaviden sonra veya durumu ilk baştan daha ağır olan bazı hastalarda ilk görüldüğünde birkaç saatlik genel durum toparlanması işlemlerinden sonra ameliyat etmek gerekebilir.   Ameliyat olunmaması durumunda, safra kesesi absesi ve delinmesi oluşabilir. Bu ataklar sonucunda safra kesesi ve etraf organlar arasında yapışıklıklar oluşabilir ve daha zor ve riskli ameliyatlar gerekebilir. Safra taşları ana safra yollarında ve barsaklarda tıkanıklıklara yol açabilirler. Pankreas iltihabı gelişebilir. Karın zarı iltihabı, yaygın vücut iltihabı gelişebilir. Safra yolları iltihaplanabilir ve ateş, sarılık görülebilir. Polip nedeniyle ameliyat olunuyorsa; bu polip habis (kötü huylu) olabilir ve hayatı tehdit edebilir. Safra kesesi polipleri  nedeniyle yapılan ameliyatlarda polip yarım santim çaptan daha büyük olduğunda kanserleşme olasılığı yüksek olduğu için ameliyat yapılmaktadır.   Ameliyat Sonrası Safra kesesi ameliyatlarının olası komplikasyonları 3 başlıkta anlatılabilir   Anestezi ile ilgili komplikasyonlar Genel anestezinin yaşınıza, yandaş hastalıklarınıza göre olası komplikasyonları vardır.   Ameliyatların genel risk ve komplikasyonları

 • Ameliyat yerinde iltihaplanma, kanama veya sıvı toplanması gelişebilir
 • Kullanılan ameliyat malzemeleri , protezler ve ilaçlara karşı alerji gelişebilir
 • Yara yerindeki iltihap kana karışabilir, bu durum hayatı tehdit edebilir, ek tedaviler ve girişimler gerekebilir.
 • Yara iyileşmesi kalın, kırmızı ve koyu renkle ağrılı ve hoş olmayan bir nedbe dokusu oluşturabilir.
 • Akciğerlerin bir kısmı sönebilir. Bu durum solunum sıkıntısı ve enfeksiyona yol açarak ayrıca tedavi gerektirebilir. Mide içeriği akciğere kaçabilir. Bu da enfeksiyona neden olabilir
 • Bacak ve/veya karın içi toplar damarlarınızda pıhtı oluşabilir. Ender olarak bu pıhtının koparak akciğer damarını tıkaması sonucu ölüme de sebep olabilecek ağır dolaşım ve solunum problemleri meydana gelebilir.
 • Kalp ritminde bozukluklar, kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp durması gelişebilir.
 • Beyin hasarı, herhangi bir organın veya uzvun fonksiyon kaybı, felç gelişebilir.
 • İdrar miktarında azalma ve böbrek yetmezliği gelişebilir.
 • Ani tükrük bezi iltihabı gelişebilir.
 • Ölüm olabilir.

  Kolesistektomi  (safra kesesinin alınması) ameliyatının  özel risk ve komplikasyonları Laparoskopik (kapalı) ameliyatta açık ameliyata geçmek gerekebilir.  Akut kolesistitlerde veya daha önceden geçirilmiş safra kesesi iltihaplarında veya anatomik zorluk ya da başka nedenle laparoskopik (kapalı) ameliyat mümkün olmayabilir.   Laparoskopik enstrümanlar yerleştirirken organ ve damar yaralanmaları olabilir   Karın boşluğuna CO gazı verilmesi nedeniyle dolaşım ve solunum sistemleri  etkilenebilir. Ameliyat sonrası karında şişlik ve omuz ağrısı olabilir.   Karın içi yapışıklıklar ve bantlar oluşabilir.   Ameliyat noktalarında fıtıklar oluşabilir.   Kanama olabilir.   Karın içinde büyük ya da küçük damar yaralanmaları olabilir. Damar yaralanmasına bağlı ameliyat esnasında, hemen sonrasında veya daha sonra birkaç gün içinde kanamalar olabilir. Kan verilmesi (transfüzyonu) gerekebilir.   Safra kesesi, safra kanalları yaralanmaları ve safra kaçağı olabilir Karaciğerden ve safra yatağından safra sızabilir. Ana safra kanalı veya başka bir safra kanalı yaralanabilir ,bağlanabilir. Sarılık oluşabilir. Bunlar, açık ameliyatı veya tekrar ameliyatı/ameliyatlar yapılmasını gerektirebilir.   Karaciğer, pankreas ve etraf organlar veya karın içinde herhangi bir organ, damar, ya da organ veya damar yolu yaralanabilir. Geç dönemlerde safra yolu darlıkları oluşabilir. Ek girisim ve ameliyatlar gerekebilir.   Kalıntı safra taşlarıAmeliyat sonrası safra kanallarında fark edilmeyen taşlar kalabilir. Ağrıya, safra kanallarında tıkanıklığa, sarılığa, pankreas iltihabına  neden olabilir. Tekrar ameliyat veya başka girişimler gerekebilir.   Az sayıda hastada ameliyattan önceki şikayetler sonra da devam edebilir.  Hastada tespit edilen ek risk faktörleri (Yaş, Obezite, Sigara, Alkol, Şeker hastalığı, KOAH, koinsidantal hastalıklar…)

 • …………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………..

Seçilen/ Uygulanacak cerrahi işlemin hastaya özel belirgin risk ve komplikasyonları- bunlar görüldüğü takdirde olası seyirleri:

 • ……………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………

Tedavi Sonunda Ortaya Çıkabilecek Kayıplar

 • ………………………………………………………………………………………..